Hôn nhân là một trận cờ vây: Những người giỏi đánh cờ đểu hiểu được rằng, người chơi cờ