Khi mua đồng hồ nữ riêng Công ty Microsoft đã kiểm tra kỹ càng: Thoạt đầu, họ đã tuyển dụng dược những nhân viên lập trình