Phải suy nghĩ dặn dò chồng và người nhà khi đi đẻ: Trong thời gian nằm viện, có lúc phải nghĩ tới vấn đề